Dank aan al onze klanten en vrijwilligers

Namens alle vrijwilligers van onze Kringloopwinkel, dank ik alle klanten die ook dit jaar weer massaal onze winkel bezochten. Er zijn periodes geweest dat we maar een beperkt aantal mensen in de winkel konden toelaten, waardoor soms lange wachttijden ontstonden.
Dank voor uw geduld, onze oprechte dank dat u er was. Zonder u houdt het op.

Zoals de klanten de winkel leeg kochten waren er ook heel veel mensen die hun overbodige spullen bij ons kwamen afgeven of die wij bij hen kwamen ophalen. U heeft de afgelopen jaren verschrikkelijk veel opgeruimd en velen van u wisten en weten nog steeds de weg naar onze winkel te vinden.
Dank daarvoor, dat u kwam. Zonder u valt er niets te verkopen.

Vincentius op haar beurt bedankt de 60 vrijwilligers die de winkel, regelmatig onder moeilijke omstandigheden, draaiende wisten te houden.
Onze oprechte dank en waardering voor jullie inzet, humor en sjouwwerk.
Nu zijn we weer gedwongen gesloten, maar op een dag gaan we weer open.
En we hopen dat jullie er dan allemaal weer bij zijn.

Fijne dagen en voor 2022 gezondheid en een beetje geluk …

Jocoline van Splunder,
manager Kringloopwinkel